Nadal wspieramy Ukrainę

28-05-2022

Niestety wojna w Ukrainie trwa… MBL nieustannie pomaga wspierając ukraińskie rodziny zarówno lokalnie, jak i na szerszą skalę.

W związku z charakterem prowadzonej przez MBL działalności nieustannie zgłaszają się do nas organizacje pomagające osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi z Ukrainy. Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi klientami - producentami wózków inwalidzkich i ich hojności możemy pomagać takim organizacjom.

Co robimy w ostatnim czasie:

  • wspólnie z jednym z naszym klientów przekazujemy poprzez Urząd Miasta Sulejowa 10 wózków inwalidzkich wyposażonych w nasze komponenty dla młodzieży ukraińskiej;
  • dwie dziewczynki z Ukrainy mieszkające obecnie w okolicach Gdańska dzięki interwencji naszego klienta będą wkrótce mogły poruszać się na wysokiej jakości wózkach inwalidzkich;
  • przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników kolejną zbiórkę – tym razem pieniężną – aby kupić najbardziej potrzebne ubrania dla jednej z ukraińskich rodzin mieszkających w Piotrkowie pod opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”.
Wiemy, że jest jeszcze wiele potrzebujących rodzin i poszczególnych osób. A my nie ustajemy w działaniach!

Zapraszamy do kontaktu: marketing@mbl.pl