Proces rekrutacji

ETAP 1 - APLIKOWANIE

Stanowiska, na które obecnie rekrutujemy, można znaleźć w zakładce oferty pracy oraz na portalu pracuj.pl


ETAP 2 – ANALIZA I SELEKCJA

Nadesłane dokumenty aplikacyjne oceniamy pod kątem naszych potrzeb. Kandydaci, którzy w największym stopniu odpowiadają profilowi stanowiska – zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


ETAP 3 – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Pierwsze spotkanie przeprowadzane jest przez pracownika działu HR. Podczas tego spotkania pragniemy jak najlepiej poznać potencjalnych pracowników, dlatego też oprócz tradycyjnego wywiadu behawioralnego, kandydaci mogą być poddawani (w zależności od stanowiska na jakie aplikują) testom sprawdzającym kompetencje, specjalistyczną wiedzę czy też cechy osobowości.
Po pozytywnym przejściu tej części procesu, odbywa się kolejna rozmowa, w której bierze udział przełożony.


ETAP 4 – INFORMACJA ZWROTNA

O wynikach rekrutacji informujemy wszystkich kandydatów, z którymi się spotkaliśmy, w terminie ustalonym podczas rozmowy kwalifikacyjnej (e-mail lub telefon).


ETAP 5 – ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI

Proces rekrutacji zamykamy złożeniem oferty pracy wybranym kandydatom. Po jej zaakceptowaniu, uzgadniamy z kandydatem termin rozpoczęcia pracy i przekazujemy komplet wymaganych dokumentów wraz z niezbędnymi na tym etapie informacjami.