Proces rekrutacji

Proces rekrutacji w MBL Poland
Etapy rekrutacji w MBL Poland

ETAP 1 - APLIKOWANIE

Stanowiska, na które obecnie rekrutujemy, można znaleźć w zakładce oferty pracy oraz na portalu pracuj.pl


ETAP 2 – ANALIZA I SELEKCJA

Nadesłane dokumenty aplikacyjne oceniamy pod kątem naszych potrzeb. Kandydaci, którzy w największym stopniu odpowiadają profilowi stanowiska – zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


ETAP 3 – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Pierwsze spotkanie przeprowadzane jest przez pracownika działu HR. Podczas tego spotkania pragniemy jak najlepiej poznać potencjalnych pracowników, dlatego też oprócz tradycyjnego wywiadu behawioralnego, kandydaci mogą być poddawani (w zależności od stanowiska na jakie aplikują) testom sprawdzającym kompetencje, specjalistyczną wiedzę
czy też cechy osobowości.
Po pozytywnym przejściu tej części procesu, odbywa się kolejna rozmowa, w której bierze udział przełożony.

Czas trwania rozmowy rekrutacyjnej wynosi w przypadku pracowników produkcyjnych od 30 do 60 minut, natomiast w przypadku kandydatów
na stanowiska administracyjne od 90 do 120 minut.


ETAP 4 – INFORMACJA ZWROTNA

O wynikach rekrutacji informujemy wszystkich kandydatów, z którymi się spotkaliśmy, w terminie ustalonym podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
(e-mail lub telefon).


ETAP 5 – ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI

Proces rekrutacji zamykamy złożeniem oferty pracy wybranym kandydatom. Po jej zaakceptowaniu, uzgadniamy z kandydatem termin rozpoczęcia pracy i przekazujemy komplet wymaganych dokumentów wraz z niezbędnymi na tym etapie informacjami.


Jaki czas upływa od rozmowy kwalifikacyjnej do zatrudnienia?
W przypadku pracowników bezpośrednio produkcyjnych od rozmowy kwalifikacyjnej do zatrudnienia upływa pomiędzy 1 a 2 tygodnie. Kandydaci na stanowiska administracyjne powinni spodziewać się czasu oczekiwania na zatrudnienie od 2 do 3 tygodni. 
Jesteśmy jednak na tym polu elastyczni. Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak czas wykonywania badań, ewentualne okresy wypowiedzenia kandydatów. 

Sprawdź, dlaczego warto aplikować do MBL